?ocukluk ?a??nda Kanser Hastal?klar? ve Cerrahi Tedavileri

B?brek t?m?rleri

Sinir elemanlar? kaynakl? t?m?rler

Yumu?ak doku t?m?rleri

Lenf bezi t?m?rleri

Karaci?er t?m?rleri

Akci?ere yay?lan t?m?rlerin cerrahi tedavisi

Over, testis t?m?rleri

Di?er organlara ait t?m?rler