Panel Konu?malar? ve Konferanslar

Uluslararas? Workshop'ta Davetli Konu?mac?
Hindistan'?n Mumbai ?ehrinde Prof. Dr. Sanjay Oak (Nair Hospital) taraf?ndan 10-12 Ocak 2003 tarihinde d?zenlenen Pediatric Laparoscopic Surgery toplant?s?nda davetli konu?mac?.

Diagnostik laparoskopi
Laparoskopik Apandektomi
?ocuk f?t?klar?nda laparoskopik onar?m
?nflamatuar akci?er hastal?klar?nda torakoskopik giri?im
Anorektal malformasyonlar
   
 

Ulusal Workshop'ta Davetli Konu?mac?
Kocaeli'nde F?t?k Derne?i ve Kocaeli Cerrahi Derne?i taraf?ndan 9-10 Ocak 2004 tarihinde d?zenlenen Kocaeli F?t?k G?nleri toplant?s?nda davetli konu?mac?.

?ocuklarda kas?k f?t?klar?na laparoskopik yakla??m