?d?ller

Eri?kin ve Fetal tav?an mesane d?z kas h?cre k?lt?rlerinin biopolimerler ile etkile?imleri konulu ?al??ma ile T?rkiye ?ocuk Cerrahisi Derne?i, Prof. Dr. Akg?n Hi?s?nmez Bilimsel Ara?t?rma ?d?l?, 2002

Doku k?lt?r? ile olu?turulan ?zofagus segmentinin intraabdominal anastomozu konulu ?al??ma ile T?rkiye ?ocuk Cerrahisi Derne?i, Prof. Dr. ?hsan Numano?lu Bilimsel Ara?t?rma ?d?l?, 2005