Ulusal Bilimsel Toplant?larda Sunulan Posterler

SALMAN T., G?VEN? B.H., ERBENG? T., ?EL?K A., ALTU? T.: S??anlarda fetal intestinal transplant?n ultrastr?kt?rel bulgular?. 9. Ulusal Elektronmikroskopi Kongresi kitab?, poster s: 223-224, ?stanbul, 1989.

ABASIYANIK A., YAVUZER D., G?VEN? B.H., PEKER O., ?NCE ?.: ?atrojenik duktus deferens travmas?n?n fertilite ?zerine etkisi. 13. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster, Marmaris, 1994.

G?VEN? B.H., ?EK M.: Bir olgu nedeniyle, tan?s? 11 y?l gecikme ile konulan ?apraz testik?ler ektopi. 13. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster, Marmaris, 1994.

?EK ?.D., G?VEN? B.H.: Konjenital unilateral intermaksiller f?zyon olgu bildirimi. 17. Ulusal Plastik ve Rekonstr?ktif Cerrahi Kongresi, poster, n: 145, Girne, 1995.

G?VEN? B.H., AKAYDIN M.: Gastrointestinal sistemde s?rad??? bir yolculuk. 14. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi,? poster TP 26,? Pamukkale, 1995.

G?VEN? B.H., TUGAY M., KORKMAZ M.: Tek tarafl? f?t?klarda laparoskopi ile kontralateral eksplorasyon. XVI. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster, p:55 Belek - Antalya, 1998.

TUZLACI A., G?VEN? B.H., TUGAY M.: Abdominoskrotal hidrosel. 5. Ulusal ?ocuk ?rolojisi Kongresi. poster, p: 89, Gaziantep, 1999.

SOZUBIR S., SARPER N., EKINGEN G., TUGAY M., AYDO?AN M., G?VEN? B.H.: Dikkat TBC ??kabilir! XIX. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster 113, p: 211,? Belek - Antalya, 2001.

G?VEN? B.H., EKINGEN G., KORKMAZ M., SENEL U.: Bir yabanc? cisim nedeniyle laparoskopik apandektomi. 5. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi, poster 21, p: 50, Istanbul, 2002.

G?VEN? B.H., EKINGEN G., TUZLACI A., SENEL U., G?KALP A.: Kist hidatik tan? ve tedavisinde video destekli torakoskopik cerrahinin yeri. 5. Ulusal Endoskopik - Laparoskopik Cerrahi Kongresi, poster 35, p: 57, Istanbul, 2002.

?ZDAMAR D, SOZUBIR S., G?VEN? B.H., SOLAK M, TOKER K.: ?ocuklarda laparoskopik inguinal herni giri?imlerinde LMA veya ETT kullan?m?n?n ventilasyona ve gastrik distansiyona etkisi. TARK 2003, poster GA P-194, p: 107, 2003.

BERK F., ?ORAP?IO?LU F., DEM?R H., G?VEN? B.H.: Hepatobiliyer sintigrafi ile bronkobiliyer fist?l?n g?r?nt?lenmesi: olgu sunumu. 6. Uluslararas? N?kleer Onkoloji Kongresi - 17. Ulusal N?kleer T?p Kongresi, poster 70, p:46, 2004.

G?VEN? B.H., SENEL U., SOZUBIR S., EKINGEN G., TUZLACI A.: ?ocuk ya? gurubunda torakoskopik giri?imler. Toraks Derne?i 7. Y?ll?k Kongresi, poster 793, p: 217, Antalya, 2004.

EKINGEN G., ?ZDEN M., SOZUBIR S., MARAL H., M?EZZ?NO?LU H., KAHRAMAN H., G?VEN? B.H.: Koroziv ?zofagus yan?k hasar?na ?loprost'un etkisi. XXII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster 6, p: 112, Bursa, 2004.

G?VEN? B.H., S?Z?B?R S., EK?NGEN G., SENEL U., KAHRAMAN H.: ?ocuklarda minimal invazif cerrahi giri?im: yedi y?ll?k deneyim. XXII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster 62, p: 168, Bursa, 2004.

S?Z?B?R S., B?LGE S., SA?LAM E., EK?NGEN G., AKS?Z E., G?VEN? B.H.: Vas deferens kontraktilitesinde spermatic kord torsiyonu s?resine ba?l? olarak olu?an de?i?iklikler. XXII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster 119, p: 225, Bursa, 2004.

KORKMAZ M., G?VEN? B.H., AVTAN L., EKINGEN G.: ?ocuklarda minimal invazif yakla??mla diafragma defektlerinin onar?m?. XXII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster 148, p: 254, Bursa, 2004.

EK?NGEN G., ?ENEL U., ERKU? B., HO?TEN T., ?ZDAMAR D., G?VEN? B.H.: ?ocukluk ?a?? ?zofagus yabanc? cisimlerine yakla??m. Toraks Derne?i 8. Y?ll?k Kongresi, tposter 190, p: 58, Antalya, 2005.

G?VEN? B.H., KORKMAZ M., S?Z?B?R S., ?ENEL U.: Yenido?an toraks kitleleri. Toraks Derne?i 8. Y?ll?k Kongresi, poster 81, p: 131, Antalya, 2005.

G?VEN? B.H., KORKMAZ M., ?ENEL U., EK?NGEN G.: ?ocuklarda laparoskopik Morgagni hernisi onar?m?: yerinde b?rak?lan f?t?k kesesinin takibi. 1. Ulusal F?t?k Kongresi, poster 28, p: 95, Kapadokya - Nev?ehir, 2005.

ERKU? B., AZMAN B., EK?NGEN G.Y., G?VEN? B.H.: Pankreas?n solid ve kistik papiller epithelial neoplazisi. XXIV. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster 49, ?p: 187, Adana, 2006.

YAPICIER ?., RAMADAN S.S., AYDIN S.,G?VEN? B.H.: Sacral extrarenal rhabdoid tumor of a two year-old girl: A case report and review of the literature.? 17. Ulusal Patoloji Kongresi, poster NP1- 54, p: 16,? Istanbul, 2007.

G?VEN? B.H., RAMADAN S.S., YAPICIER ?.: F?t?k kesesi i?erisinde kistik kitle: Nuck kanal? kistinin erkeklerde rastlan?lan e?de?eri mi? 10. Ulusal T?rk ?ocuk ?rolojisi Kongresi, poster P-55, p: 72,? Ankara, 2009.

KARADEN?Z O., AYDINER ?., G?VEN? B.H., D?KD?K A.M., KARAMAN K., DO?AN H.: Persistan kloaka anomalisi. 30. Ulusal Radyoloji Kongresi Antalya, poster P-896, p:591, 2009.

EK?NGEN G., AZMAN B., AKAY A., G?VEN? B.H.: Amipli dizanteriden, k?sa barsak sendromuna gidi?in klinik seyri. XXVIII. Ulusal ?ocuk Cerrahisi Kongresi, poster 51,? p: 187, Antalya, 2010.