?ocuk Cerrahisinde ve ?ocuk ?rolojisinde Tan? ve Tedavi Y?ntemleri

Laparoskopik giri?imler

Endoskopik giri?imler
    (Bronkoskopi, ?zofagoskopi, Gastroskopi, Duodenoskopi, Kolonoskopi, Rektoskopi, Anoskopi,Sistoskopi, ?reteroskopi)
     
?rodinamik incelemeler

Sistometri

?roflovmetri

Motilite ?al??malar?

?zofgus manometrisi

Anal manometri

pH metre ?al??malar? (GER tan?s?)