Yeni Do?an?n Cerrahi Hastal?klar?

Yemek borusunun do?umsal yoklu?u ve soluk borusu ile ili?kisi

Do?umsal duodenum, ince barsaklar?n yoklu?u veya t?kan?kl???

Diyafram olmamas?na ba?l? barsaklar?n g???s kafesinde yer de?i?tirmesi

Do?umsal makat yoklu?u

Premat?relik ve buna ba?l? geli?en hastal?klar?n cerrahi tedavisi

Kar?n duvar?n?n olmamas?na ba?l? barsaklar?n kar?n d???nda yer almas?